ITP

این گروه با مشارکت و هم اندیشی جمعی از فعالان نرم افزار، سخت افزار و الکترونيک و نخبگان این فن از سال 1380 شروع به فعالیت نمود و از سال 1384 بصورت علمی و رسمی شروع به ساخت و تولید نرم افزارها و سخت افزارهاي اتوماسیون اداری، صنعتي و فروشگاهي بویژه بر مبنای تکنولوژی RFID برای بهبود روند مراکز خصوصی و دولتی نموده است.

ادعای ما این است که این سيستم ها باعث صرفه جویی درهزینه ها، جلوگیری از اتلاف وقت و همچنین موجب خطای کمتر در امور خواهد شد. نظم بخشی، ماندگاری اطلاعات به صورت دسته بندی شده و مرتب و قابل دخل و تصرف نبودن، باعث جذب اعتماد دیگران و همچنین آگاهی از عملکرد آنها می شود.
لذا این گروه مفتخر است تا جدیدترین سيستم هاي خود را در حوزه هاي مختلف همچون دانشگاه ها، هتلها، بيمارستانها، مراکز نظامي، تمام مراکز اداري، کارخانجات و تمام مراکز تجاري و ... در معرض استفاده عموم قرار دهد شاید گامی هر چند کوچک در توسعه برنامه نظام مند و هدفدار در کشور برداشته باشد و ما در این مسیر لطف ديدار و همياري شما را می طلبیم.